Author: Albert Svensson

 • Klassisk praktik är bättre än modernistisk ideologi

  Stilbegreppet verkar vara ett rött skynke för arkitektkåren. Hur skall man annars förklara att några av de tyngsta namnen inom den svenska arkitekturvärlden känt sig nödgade att fatta pennan och gå ut till angrepp mot en opinionsundersökning som kommit fram till att nya hus bör byggas i ”klassisk” stil.

 • Bygg upp husen på Skansberget igen

  Bygg upp husen på Skansberget igen

  GP skrev för en tid sedan (5/4) om planerna på att rusta upp parken på Skansberget. Det är mycket positivt att så sker. Nu finns möjlighet att lyfta en större del av området. Skansen Kronans närmaste omgivning förändrades kraftigt i samband med 1960-talets rivningar av ett antal landshövdingehus på den södra sluttningen. Allt som återstår…

 • Frihamnen och city

  Frihamnen och city

  Bygg samman city och Frihamnen. Gör frihamnen till en del av ett utökat city. Det gör en med en mängd kvarter i liten storlek och en mängd korsande gator i ett tätt nät. Förtäta city mot älven. Gör frihamnspiren till park, som en Margaretaö i miniatyr. Behåll så mycket vatten som möjligt i frihamnen. Förläng…

 • Gårdaavenyen

  På E6 förbi Gårda i Göteborg passerar varje dag nästan 90 000 fordon. På Champs-Elysees kör varje dag nästan 90 000 bilar (84 000). Miljön på och runt E6 genom Gårda är en ensidig bilmiljö, alienerande gentemot alla trafikslag utom bilism. Champs-Elysees är en av världens mest berömda paradgator. Här promenerar människor, här finns butiker,…

 • Älvsborg

  Göteborgsregionens dyraste fastigheter ligger i Älvsborg. Detta är, vid sidan av antalet sökande per lägenhet, en av de säkraste indikatorerna på vad som är attraktivt. Man bör därför bygga mer i sådana områden eller fler sådana områden. I Älvsborg finns det gott om plats och därför kan vi bygga mer här. Här finns det, som…

 • Sandarna

  Sandarna är idag ett bostadsområde. Det ligger i direkt anknytning till Kungsladugårds mer diversifierade byggnation och till Kungsstens industriområde. Sandarna är en monofunktionell enklav för sovande. Alla byggnader ser exakt likadana ut. Alla husen ligger utan relation till gator och vägar utan som objekt i landskapet. Sandarna är på alla upptänkliga sätt en anti-stad, en…

 • En visionär västlänk

  En långsiktig satsning på en vettig västlänk Kollektivtrafiken i Göteborg behöver utvecklas. Spårvagnstrafiken bör förbättras och byggas ut och båttrafiken bör utvecklas. Men kollektivtrafiken bör bli mer effektiv och få större kapacitet än vad man kan åstadkomma med bussar, båtar och spårväg. Pendeltågstrafiken måste byggas ut. Regionen behöver en pendeltågslinje mellan Borås och Göteborg med…

 • Linnéstaden byggs om till en riktig stad

  En storstad bör byggas som en federation av småstäder. Här är ett förslag till att bygga färdigt göteborska Linnéstaden till en sådan sammanslutning av småstäder. Stigberget, Masthugget, Olivedal, Annedal och Haga förtätas och kompletteras till färdiga, hela städer. Förtätning av mer av samma är inte något att sträva efter. Istället bör det som byggs komplettera…

 • Från förort till ort

  Norra Guldheden: Från särhälle till samhälle Norra Guldheden: Från särhälle till samhälle Enklavplanering , eller zonering, har skapat ofärdiga områden. Handikappade stadsdelar som behöver hjälpmedel. Oftast är det mekaniska transporter som behöver sättas in för att det skall fungera men även olika former av övervakning och avspärrningar. Norra Guldheden är ett bostadsområde som ligger nästan…

 • Slussen

  2004 skickade jag det här förslaget till stadsbyggnadskontoret i Stockholm.Jag fick följande svar: “Den politiska våndan är stor beträffande slussens framtid, och starka krafter verkar för att rekonstruera hela anläggningen. Våra politiker är rädda för ny bebyggelse- ljus och luft och öppna landskap är mer gångbart än slutna gator och torg- och de starka lobbygrupper…