EKMANSGATAN 5  KORAD TILL GÖTEBORGS BÄSTA BYGGNAD!  Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

Klassisk praktik är bättre än modernistisk ideologi

Stilbegreppet verkar vara ett rött skynke för arkitektkåren. Hur skall man annars förklara att några av de tyngsta namnen inom den svenska arkitekturvärlden känt sig nödgade att fatta pennan och gå ut till angrepp mot en opinionsundersökning som kommit fram till att nya hus bör byggas i ”klassisk” stil.

Orimligt ställningstagande

Först är det ägaren till ett av Sveriges största arkitektkontor, Gert Wingårdh som tillsammans med arkitekturhistorikern Rasmus Waern, underkänner respondenternas kunskapsnivå och menar att folk borde ”lära sig ett språk att se med”. Är det verkligen rimligt att kräva att människor skall behöva utbilda sig för att kunna tycka om den miljö de tvinga leva i dagligen? Vore det inte både bättre och billigare för samhället att kräva av arkitekterna att utforma miljöer som människor kan njuta av och trivas med oavsett utbildningsnivå? Att vilja uppfostra människor till att gilla ”rätt” sorts arkitektur är ett orimligt ställningstagande.

I samma linje ligger deras underkännande av begreppet klassisk och av människors uppfattning av vad det betyder. De menar att SOM-institutet lika gärna kunnat fråga göteborgarna om de skulle vilja ha vackrare hus. Och där har de nog rätt. Det är ju just det människor frågar efter. Och om ni ser er omkring utan estetiska och ideologiska skygglappar är det inte svårt att se att hus i olika klassiska stilar genomgående är vackrare än hus byggda i olika modernistiska stilar. Det är ingen slump.

Under århundraden har det byggts upp en kunskapsbank, en praxis, ett ”recept”, för hur man gör. Om man följer dessa ”recept” är det mycket lättare att åstadkomma vackra hus än om man ängsligt hakar på den senaste modernistiska stilen. Ett förhållningssätt som, i sin brist på regler, utlämnar arkitekten till att utforma hus med hjälp av den ”slump som aldrig träffar prick” eller till att helt enkelt härma de coolaste nya husen de läst om i internationella tidskrifter. Det kanske är skälet till att så mycket av det nya ser likadant ut?

Sen är det en delägare i ett annat av Sveriges största arkitektkontor, Johan Lundin på White, som säger sig vara överraskad av att diskussionen handlar om stil. För, säger han, arkitektonisk kvalitet är viktigare än stil. Javisst. Såklart är det det.

Så varför inte släppa stilkraven och bygga hus i klassiska stilar. Om den arkitektoniska kvaliteten inte beror på stilen så varför så krampaktigt klänga er fast vid modernistiska stilval? Gör klassiska fasader och fyll dem med all den arkitektoniska kvalitet ni kan. Då vinner ju alla.

Albert Svensson, arkitekt

Publicerat i GP 2021-12-22

Se också Arkitekt Albert i media

Albert Svensson

Writer & Blogger

Kategori

Följ oss

Kontakt info

073 – 429 77 71