EKMANSGATAN 5  KORAD TILL GÖTEBORGS BÄSTA BYGGNAD!  Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

Bygg upp husen på Skansberget igen

GP skrev för en tid sedan (5/4) om planerna på att rusta upp parken på Skansberget. Det är mycket positivt att så sker. Nu finns möjlighet att lyfta en större del av området. Skansen Kronans närmaste omgivning förändrades kraftigt i samband med 1960-talets rivningar av ett antal landshövdingehus på den södra sluttningen. Allt som återstår är de gamla husgrunderna. I stället för en unik kulturmiljö i anslutning till själva skansen har parkering och baracker blivit ett slags permanent lösning. Argument mot att ersätta denna torftiga miljö med vackra hus är svåra att hitta.

Parken förändras inte

En återuppbyggnad skapar underlag för service och kollektivtrafik i området som kommer alla till gagn. Ytan på själva parken förändras inte, och husen kommer inte att skymma Skansen Kronan mer än vad dagens träd och buskar gör.

Att bygga moderna landshövdingehus går – exempel finns bland annat på Majstångsgatan i Kungsladugård, i Haga och på Lindholmen. Att få ekonomi i förslaget kan inte heller vara svårt med den bostadsbrist som råder. Efterfrågan på centrala bostäder i vackra byggnader är mycket hög.

Med fördel kan hela eller delar av projektet uppföras som byggemenskap eller med crowdfunding. Kön till hyresrätter i området är längst i hela staden vilket gör att hyresrätter också bör byggas för att skapa blandning.

Nybyggen som bevarar karaktären

Tidigare fanns planer på att bygga studentbostäder på Skansberget. Dessa stoppades på grund av protester – husen passade inte med vare sig Skansen Kronan eller annan omgivande bebyggelse. Bilden ovan visar ett förslag för fastigheten Skansen 3 mot Risåsgatan, framtaget av Göteborgs Arkitekturuppror tillsammans med byggnadsantikvarier och arkitekter. Vi har tagit hänsyn till moderna byggregler, men bevarat landshövdingehusens ursprungliga karaktär. Vi vill visa att det går att bygga vackert igen. Vi är övertygade om att projektet kan bli lönsamt, och hoppas att intresset kan väckas för fler liknande återuppbyggnadsprojekt på andra platser i staden.

Ett stort misstag

Vi anser att rivningarna av dessa landshövdingehus var ett stort misstag – liksom de i Annedal, Masthugget och Olivedal – och att husen förtjänar att byggas upp igen. Därför är det glädjande att det Göteborgsförslag som föreslår just detta fått över 200 röster och kommer att tas upp för avgörande i byggnadsnämnden.

Alexander Lisinski, Albert Svensson, Tove Krabo, Jesper Hallén, Pär Johansson, Olof Antonson

Nätverket Yimby Göteborg och folkrörelsen Göteborgs Arkitekturuppror

Publicerat i GP 2018-05-29

Albert Svensson

Writer & Blogger

Kategori

Följ oss

Kontakt info

073 – 429 77 71