EKMANSGATAN 5  KORAD TILL GÖTEBORGS BÄSTA BYGGNAD!  Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

EKMANSGATAN 5

korad till Göteborgs Bästa Byggnad!

Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

ARKITEKT Albert Svensson VINNER PRIS

Priset till Ekmansgatan 5 är mer än en hyllning till en enstaka byggnad; det är ett erkännande av den kreativa kraften och visionen som driver vår stads utveckling.

I Göteborgs stadspuls, där modern arkitektur möter historisk charm, har Ekmansgatan 5 nyligen utsetts till årets bästa byggnad, en ära tilldelad av Per och Alma Olssons fond. Denna utmärkelse är inte bara en triumf för byggnadens arkitekter utan även en symbol för stadens blomstrande arkitektoniska innovation.

Bakgrund om Priset:

Per och Alma Olssons fond har länge varit en katalysator för framstående arkitektur i Göteborg. Varje år belönar de en byggnad som inte bara förhöjer stadens estetik utan även inspirerar och utmanar konventionella designnormer.

Om Vinnaren:

Ekmansgatan 5 är inte bara en byggnad; det är ett konstverk som står som en symbol för Göteborgs arkitektoniska framtidsvision. Dess unika design och innovativa användning av rymd och ljus gör det till en värdig mottagare av detta prestigefyllda pris.

Johannes HUlter skriver:

 “Per och Alma Olssons fond delar varje år ut ett pris för bästa nya byggnad i Göteborg. I år har jag haft äran att vara ordförande för juryn som nominerar kandidater och utser vinnare. Det har varit en givande och intressant process att välja ut projekt, göra studiebesök och sedan diskutera sig fram till en pristagare. 

Det är ett gott tecken för Göteborgs stadsbyggande att det varit så pass lätt att hitta bra kandidater. Det görs fler och fler fina projekt runt om i staden. Men årets vinnare står ändå i en klass för sig. Ekmansgatan 5 är en exceptionell byggnad och kommer troligen att beskrivas som en avgörande vändpunkt i framtidens arkitekturhistoriska fackböcker.

I dessa mörka tider kan man förstås fråga sig om man alls ska lägga tid och energi på att dela ut arkitekturpriser. Man kan, med all rätt, tycka att det finns viktigare saker att bry sig om. Men jag tror inte man ska underskatta vikten av att göra människors livsmiljöer vackra och fina. Vi påverkas nämligen starkt av stadsmiljön omkring oss. 

En hård och hänsynslös gestaltning trycker ner oss i skorna, får oss att känna oss små, obetydliga och maktlösa. I sådana miljöer skyndar vi helst förbi varandra med blicken i marken eller mobilen. Men byggnader som gestaltas med omsorg och mänsklighet kan tvärtom få oss att stanna upp, lyfta blicken och ta ett befriande andetag. Där vi känner oss trygga vågar vi också möta varandras blickar, som medborgare och medmänniskor.

Tyvärr har arkitekturen sedan modernismens genombrott haft svårt att klara den civilisatoriska uppgiften att skapa goda stadsmiljöer för vårt gemensamma liv. Vi har fått vänja oss vid offentliga rum som har blivit allt kargare, kallare och kantigare. Det är dags att ändra på det. Vi behöver ställa högre krav på arkitekturen som omger oss och lyfta kvaliteten på gestaltningen. 

Ett enkelt sätt är att lära av historien. Det finns en anledning till att de traditionella stadskvarter i klassisk stil som byggdes före modernismens genombrott fortfarande 

är mer populära och omtyckta. Det är ingen slump. Det går också att åstadkomma samma kvaliteter idag, med modern teknik, om man vill och vågar och det är precis 

det som TB-gruppen, Inobi AB och Albert Svensson har åstadkommit på Ekmansgatan 5. Det är ett föredöme och en förebild att inspireras av i framtida stadsbyggande.

Ett stort tack till övriga ledamöter, Pär Johansson, Maud Ekman och Zagros Hama, 

samt förstås också till Olivia Halldin och Magnus Brink på Stadsbyggnadsförvaltningen

 som varit till ovärderlig hjälp i juryns arbete.”

Foto: Mats Drougge

Följ oss

Kontakt info

073 – 429 77 71