EKMANSGATAN 5  KORAD TILL GÖTEBORGS BÄSTA BYGGNAD!  Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

En visionär västlänk

En långsiktig satsning på en vettig västlänk

Kollektivtrafiken i Göteborg behöver utvecklas. Spårvagnstrafiken bör förbättras och byggas ut och båttrafiken bör utvecklas.

Men kollektivtrafiken bör bli mer effektiv och få större kapacitet än vad man kan åstadkomma med bussar, båtar och spårväg. Pendeltågstrafiken måste byggas ut. Regionen behöver en pendeltågslinje mellan Borås och Göteborg med en station på Landvetter flygplats. Vi bör bygga en pendeltågslinje till Torslanda/Hjuvik via centrala Hisingen, en modern och effektiv pendeltågslinje till Stenungssund/Uddevalla och slutligen en pendeltågslinje till de södra villaförorterna med slutstation i Särö. Och, vi behöver en västlänk.

Det skall byggas en sådan.

Men vad är det för västlänk som skall byggas?

Är det en västlänk som underlättar kommunikationerna i regionen och staden? Är det en västlänk som skapar ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, kultur- och sportutbud? Är det en västlänk som bidrar till att möta en ökning av järnvägsresandet till och från Göteborg? Är det en västlänk som kommer att försörja tätbefolkade men perifera delar av stan med en snabb och effektiv kollektivtrafik? Är det en västlänk som är en långsiktig lösning på nuvarande och framtida behov i en växande storstad?

Västlänken, i sin föreslagna sträckning, är utredd, beräknad och manglad i ett otal olika nämnder, utskott, kommittéer och remissinstanser. Detta är för många ett argument för att västlänken är bra. Och tycker man inte det, hävdar apologeterna, är man bakåtsträvande och provinsiell. Men är det inte just bakåtsträvande och provinsiell den föreslagna västlänken är? Och är den inte för smått och konservativt tänkt?

Den västlänk man beslutat sig för att bygga kommer att ha en station i Hagaparken och en vid Korsvägen. Båda stationerna placeras på centrala platser i Göteborg där de flesta redan åker kollektivt. Stationen vid Korsvägen placeras 500 meter från en existerande station, Liseberg.

Anledningen till att man vill flytta pendeltågsstationen denna korta sträcka är att man anser att Lisebergsstationen är felplacerad. Det ligger något i det, eftersom Korsvägen är en stor knutpunkt för spårvägslinjer och bussar. Järntorget är en annan stor knutpunkt för spårvägslinjer, som kommer att bli ännu större med den nya spårvagnslinjen längs älven. Ändå har man bestämt sig för att upprepa misstaget från Liseberg genom att placera en ny pendeltågstation 500 meter från den existerande knutpunkten. I själva verket är det ett allvarligare misstag eftersom det vid Liseberg redan fanns spår. Hagaparkens station kräver byggnation av nya spår. Västlänken innebär alltså en flytt av en felplacerad station och byggnationen av ny, återigen felplacerad, station. Detta till en kostnad av 20 miljarder kronor och en stad vars centrala delar kommer att vara en byggarbetsplats under 15 år. (Att Hans Hedlunds gamla stadsbibliotek och Adolf Edelsvärds Hagakyrka med största sannolikhet kommer att få sällskap av triviala glaslådor i slentrianmodernism är inte heller någon lockande framtid men en petitess sammanhanget).

Borde man inte tänka om och tänka större? I väntan på att man tänkt fram en vettig västlänk måste dock något göras. Utnyttja det som redan finns medan vi planerar om och rätt. Ett förslag skulle kunna vara att den existerande Lisebergsstationen införlivas på ett bättre sätt i kollektivtransportsystemet. Det går att göra genom en flyttning av spårvagnshållplatsen vid Liseberg till en plats utanför Lisebergstationen och med en ny spårvagnslinje från Sahlgrenska och Chalmers till denna. Nöjesfältet får i samband med detta en tredje entré och huvudentrén flyttas till Korsvägen. Pendeltågstationer byggs vid Almedal, Olskroken och Gamlestan. Så kan vi få arbetsro och planera för en vettig västlänk.

En långsiktig satsning på en vettig västlänk

Kollektivtrafiken i Göteborg behöver utvecklas. Spårvagnstrafiken bör förbättras och byggas ut och båttrafiken bör utvecklas.

Men kollektivtrafiken bör bli mer effektiv och få större kapacitet än vad man kan åstadkomma med bussar, båtar och spårväg. Pendeltågstrafiken måste byggas ut. Regionen behöver en pendeltågslinje mellan Borås och Göteborg med en station på Landvetter flygplats. Vi bör bygga en pendeltågslinje till Torslanda/Hjuvik via centrala Hisingen, en modern och effektiv pendeltågslinje till Stenungssund/Uddevalla och slutligen en pendeltågslinje till de södra villaförorterna med slutstation i Särö. Och, vi behöver en västlänk.

Det skall byggas en sådan.

Men vad är det för västlänk som skall byggas?

Är det en västlänk som underlättar kommunikationerna i regionen och staden? Är det en västlänk som skapar ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, kultur- och sportutbud? Är det en västlänk som bidrar till att möta en ökning av järnvägsresandet till och från Göteborg? Är det en västlänk som kommer att försörja tätbefolkade men perifera delar av stan med en snabb och effektiv kollektivtrafik? Är det en västlänk som är en långsiktig lösning på nuvarande och framtida behov i en växande storstad?

Västlänken, i sin föreslagna sträckning, är utredd, beräknad och manglad i ett otal olika nämnder, utskott, kommittéer och remissinstanser. Detta är för många ett argument för att västlänken är bra. Och tycker man inte det, hävdar apologeterna, är man bakåtsträvande och provinsiell. Men är det inte just bakåtsträvande och provinsiell den föreslagna västlänken är? Och är den inte för smått och konservativt tänkt?

Den västlänk man beslutat sig för att bygga kommer att ha en station i Hagaparken och en vid Korsvägen. Båda stationerna placeras på centrala platser i Göteborg där de flesta redan åker kollektivt. Stationen vid Korsvägen placeras 500 meter från en existerande station, Liseberg.

Anledningen till att man vill flytta pendeltågsstationen denna korta sträcka är att man anser att Lisebergsstationen är felplacerad. Det ligger något i det, eftersom Korsvägen är en stor knutpunkt för spårvägslinjer och bussar. Järntorget är en annan stor knutpunkt för spårvägslinjer, som kommer att bli ännu större med den nya spårvagnslinjen längs älven. Ändå har man bestämt sig för att upprepa misstaget från Liseberg genom att placera en ny pendeltågstation 500 meter från den existerande knutpunkten. I själva verket är det ett allvarligare misstag eftersom det vid Liseberg redan fanns spår. Hagaparkens station kräver byggnation av nya spår. Västlänken innebär alltså en flytt av en felplacerad station och byggnationen av ny, återigen felplacerad, station. Detta till en kostnad av 20 miljarder kronor och en stad vars centrala delar kommer att vara en byggarbetsplats under 15 år. (Att Hans Hedlunds gamla stadsbibliotek och Adolf Edelsvärds Hagakyrka med största sannolikhet kommer att få sällskap av triviala glaslådor i slentrianmodernism är inte heller någon lockande framtid men en petitess sammanhanget).

Borde man inte tänka om och tänka större? I väntan på att man tänkt fram en vettig västlänk måste dock något göras. Utnyttja det som redan finns medan vi planerar om och rätt. Ett förslag skulle kunna vara att den existerande Lisebergsstationen införlivas på ett bättre sätt i kollektivtransportsystemet. Det går att göra genom en flyttning av spårvagnshållplatsen vid Liseberg till en plats utanför Lisebergstationen och med en ny spårvagnslinje från Sahlgrenska och Chalmers till denna. Nöjesfältet får i samband med detta en tredje entré och huvudentrén flyttas till Korsvägen. Pendeltågstationer byggs vid Almedal, Olskroken och Gamlestan. Så kan vi få arbetsro och planera för en vettig västlänk.

Albert Svensson

Writer & Blogger

Kategori

Följ oss

Kontakt info

073 – 429 77 71