EKMANSGATAN 5  KORAD TILL GÖTEBORGS BÄSTA BYGGNAD!  Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi.

Slussen

2004 skickade jag det här förslaget till stadsbyggnadskontoret i Stockholm.
Jag fick följande svar:

“Den politiska våndan är stor beträffande slussens framtid, och starka krafter verkar för att rekonstruera hela anläggningen. Våra politiker är rädda för ny bebyggelse- ljus och luft och öppna landskap är mer gångbart än slutna gator och torg- och de starka lobbygrupper som bevakar olika trafikintressen skulle inte acceptera den standard som förslaget möjliggör. Själv anser jag dock att Ditt förslag har stora förtjänster. Hade man för länge sedan byggt enligt Ditt förslag, hade man fått ett tilltalande stadsparti, som nutidens antikvarier m. fl. skulle värnat om, men i dag ter förslaget sig ogenomförbart i den stockholmska politiken”.

Blog Image

Albert Svensson

Writer & Blogger

Kategori

Följ oss

Kontakt info

073 – 429 77 71