Arkitekt Albert är ett unikt företag. Vi ritar hus med förankring i allmängiltiga, tidlösa eller otidsenliga skönhetsvärden. Vår vision är att de skall byggas med traditionella material och med den skicklighet som är grundad i månghundraåriga hantverkstraditioner. Albert, som driver företaget, är vid sidan av arkitektutbildningen på Chalmers och studier i klassisk arkitektur på Notre Dame, utbildad möbelsnickare och konstnär och har bland annat jobbat som byggnadssnickare.

Vi utför Konsult- och ritningsarbete för nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader. Formgivning av hela byggnaden från placering på tomten till detaljutformning av konstruktioner. Alltid med ambitionen att skapa högklassiga byggnader i klassisk tradition eller med stark regional förankring.

Se också vår facebooksida.