Skisser, planer och idéer

Idéer, idéskisser, planförslag, förslag etc av Albert Svensson

Upprustning av hamnområdet i Skredfors, Kämpersvik, 2013/2014

Detaljplan Kårehogen 1:28 på Orust, 2011-10-27

Bygg upp husen på Skansberget igen

Se också artiklar i media och läs mer på Stadsfrämjandet: