Idéer, idéskisser, planförslag, förslag etc av Albert Svensson

Upprustning av hamnområdet i Skredfors, Kämpersvik, 2013/2014

Detaljplan Kårehogen 1:28 på Orust, 2011-10-27

Rabia Moskén och European Islamic Centre, 2005-12-21

Se också artiklar i media