Arkitekt Albert

VI RITAR HUS SOM MAN GJORDE FÖRR

Så blir du arkitekt på mindre än en timma

Så blir du arkitekt på mindre än en timmaDen gängse vägen till en yrkesbana som arkitekt går via studier på någon av de tekniska högskolorna i Göteborg, Lund och Stockholm och innebär en resa på minst fyra och ett halvt år. En resa som för de allra flesta måste finansieras med studiemedel.

Vi vill be dig, ärade läsare, att noggrant överväga huruvida du vill ägna nio terminer åt arkitektstudier samtidigt som du skuldsätter dig för all framtid. Sanningen, omsorgsfullt hemlighållen av arkitektkollektivet, är nämligen den att arkitektskolorna inte lär ut något av substantiellt värde!

Men, frågar du dig kanske om du när arkitektdrömmar, hur skall jag då bli arkitekt?

Det är där vi med denna blogg vill komma till undsättning.

Detta låter sig göras emedan en arkitekt definierar sin identitet, inte i första hand med professionalitet, utan med de koder som markerar grupptillhörigheten. Lär du dig de rätta kodbärande markörerna kan du, med lika stor fog som vilken annan arkitekt som helst, kalla dig detsamma.

Det finns en hel rad av sådana markörer, men de två viktigaste är att ge intryck av att man har den rätta estetiska uppfattningen och att man behärskar kårens språk.

I fråga om estetiken är det till yttermera visso så att en arkitekt ser sig, inte som specialist på byggande, utan på smak. Följaktligen är det viktigt att man som arkitekt tillägnar sig en smak som är svårtillgänglig för lekmannen. Arkitektskolornas främsta uppgift är därför inte, som man skulle kunna tycka att det borde vara, att lära studenterna hur man bygger hus och hur byggprocessen går till, utan att trimma in de blivande arkitekterna i den estetiskt korrekta uppfattningen. Och detta, käre arkitekt in spe, är något som är mycket lätt att lära sig. Det är bara att i alla lägen följa den enkla principen att konsekvent tycka om sådant som folk i gemen ogillar.

När det gäller språket är det litet knivigare och det är därför vi publicerar denna blogg.

När du studerar ordboken kommer du kanske efterhand att ana att arkitektspråket fjärmar sig, inte bara i nomenklaturen utan också i logiken, från tänkandet inom andra yrken och från vad man i dagligt tal skulle kalla sunt förnuft. Gör du inte det är du som klippt och skuren för arkitektyrket. Om du å andra sidan uppfattar galenskapen i arkitekturteorin så förtvivla inte. Du kan plugga in språket som en utantilläxa och därigenom kunna ge intryck av att du förstår idévärlden. Ingen kommer någonsin att upptäcka att du inte tror på vad du säger: Inga andra än arkitekter fattar ett ord.

Studera denna ordbok och vi vill lova att du på en timme lär dig tämligen exakt samma saker som de blivande kollegor som färdas längs mer upptrampade utbildningsstigar. Ja, du får t.o.m. ett försteg framför dem, förutsatt att du inte tror på rappakaljan och därmed kan gå ut i yrkeslivet med ditt sunda förnuft intakt.

Sen är det bara att kränga på sig den arkitektuniform som för tillfället gäller (må det vara en urtvättad T-tröja i för liten storlek och sportbag från 1970-talet eller svart polo och manchesterkavaj) och köra.

Köp boken ”Så blir du arkitekt på mindre än en timma” på Vulkan Media.

Föregående Inlägg

© 2023 Arkitekt Albert

Tema av Anders Norén